1. پانسمان و محافظ پلاستیکی چشم را تا زمان معاینه روزبعد بسته نگه دارید
  2. به مدت سه هفته پس از جراحی توسط محافظ پلاستیکی و یا استفاده از عینک از بروز هرگونه ضربه به چشم جلوگیری نمائید.
  3. به مدت چهار هفته پس از جراحی از خم شدن طولا نی یا برداشتن جسم سنگین پرهیز نمائید.
  4. قطره های تجویز شده را سر ساعت استفاده نموده، قبل از مصرف ظرف قطره را خوب تکان داده و بین قطره های مختلف حد ا قل پنج دقیقه فاصله قرار دهید.
  5. قطره های چشم دیگر که عمل نشده را مطابق قبل از عمل ادامه دهید.
  6. در صورت استفاده از آسپیرین یا داروهای رقیق کننده خون در مورد شروع مجدد آنها در زمان معاینه روز بعد از عمل سوا ل نمائید.

نکته بسیارمهم: در صورت بروز هر گونه درد / کاهش دید / قرمزی و ترشح چشم در روزهای اول پس ا ز جراحی آب مروارید (کاتاراکت) و در هر زمانی پس از جراحی آب سیاه (گلوکوم) فورا و بدون اتلاف وقت به مطب و یا به اورژانس بیمارستان لبافی نژاد مرا جعه نموده و در صورت عدم دسترسی جهت کسب راهنمائی با شماره تلفن 09126348451 تماس حاصل نمائید. (خواهشمند است از شماره مذکور تنها در موارد اورژانس استفاده نمایید و جهت سوالات عادی با مطب 22000972 تماس حاصل کنید).