1- محمد پاكروان- بررسي موارد اسپلنكتومي طي سالهاي 1361 لغايت 1370 در بخش جراحي اطفال بيمارستان طالقاني – 1370-1371 – شماره پايان نامه 3626

 

2-      محمد پاكروان – بررسي اپيدميولوژيك امبليوپي در بچه هاي كمتر از 10 سال ساكنين جنوب شرقي تهران , سال 1372-1373 -  تابستان 1375- شماره پايان نامه 8003

 

3- سارا سميعي- بررسي نتايج گلوكوم اطفال 0-15 سال در بيمارستان شهيد لبافي نژاد طي سالهاي 1373-1377- ( استاد راهنما ) شماره پايان نامه8946

 

4-      والا فرخ پي- بررسي عوارض ترابكولكتومي در بيمارستان شهيد لبافي نژاد- طي سال­هاي 1378-1379- (استاد راهنما) شماره پايان نامه9520

 

5-      محبي.  بررسي آناليز بقاء نتايج ترابكولوتومي در درمان گلوكوم مادرزادي در بيمارستان شهيد دكتر لبافي نژاد طي سال‌هاي 1373-1377 (استاد مشاور)

', '

 

 

6-      همايون نيكخواه – مقايسه ترابكولكتومي + ميتومايسين- سي با دريچه احمد در درمان گلوكوم آفاكيك بچه ها ( استاد راهنما) شماره پايان نامه 11200.

 

7-      کاملیا شهابی. کاشت ایمپلانت دریچه احمد در موقعیت فوقانی در مقایسه با موقعیت تحتانی. (استاد راهنما) . سال تحصيلي 1387- 1388.  شماره پایان نامه: 10120

 

8-      اديب طوسي. بررسي رابطه افت شنوايي حسي- عصبي و سودواكسفولياسيون. (استاد مشاور). سال تحصيلي 1385-1386 . شماره پايان نامه 97.

 

9-      حسن محبوبي پور. مقايسه تاثير دريچه احمد به تنهايي، با پوشش پرده آمنيوتيك، و با ميتومايسين C در درمان گلوكوم مقاوم. (استاد مشاور). سال تحصيلي 1388- 1389. شماره پايان نامه 138.

 

10-  سعيد رضايي. مقايسه دو روش كاربرد ميتومايسين C قبل و بعد از تهيه فلپ اسكلرا از نظر ميزان كاهش سلولهاي اندوتليال قرنيه پس از عمل ترابكولكتومي(استاد مشاور). سال تحصيلي 1390- 1389.شماره پايان نامه.

 

11-  علي محمودي. مقايسه اثرbevacizumabوتريامسينولون داخل زجاجيه اي با دارونما در بيماران مبتلا به نوروپاتي ايسكميك قدامي غيرآرتريتي حاد عصب بينايي (NAION). (استاد مشاور). سال تحصيلي 1390- 1389.شماره پايان نامه.

كمالي.مقايسه ايمپلنت مولتينو و دريچه احمد . (استاد مشاور). سال تحصيلي 1388- 1387.شماره پايان نامه.