1- رجوي ژاله- معزي- طريقت حسن- محمد پاكروان

 بررسي عيوب انكساري در بچه­هاي 0 تا 10 سال ساكن جنوب شرق تهران- مجله بينا- سال اول1377- شماره اول- (9-19)

 

 2- محمد  پاكروان - جوادي محمد علي- كريميان فريد

 گزارش 7 مورد ماكولوپاتي ناشي از هيپوتوني متعاقب عمل جراحي فيلترينگ و نحوه برخورد با آن در مراجعين به بيمارستان شهيد لبافي نژاد طي سالهاي 76-1374- مجله بينا- سال پنجم- شماره چهار-1379 (298-309)

 

3-  فريد كريميان-  مريم آل طه- محمد علي جوادي-  محمد پاكروان

 نتايج عمل ترابكولكتومي در بيمارستان شهيد دكتر لبافي نژاد- مجله بينا- سال ششم- شماره سوم- بهار 1380 (223-235)

 

4- محمد پاكروان – محمد علي جوادي –فريد كريميان

 نتايج ترابكولوتومي در درمان گلوكوم مادرزادي اوليه با پيگيري ميان مدت – مجله بينا – سال هفتم – شماره سه – بهار 1381 (202-212 )

 

5- حیدر امینی- محمد علی جوادی- محمد پاکروان- فرید کریمیان- ناصر ولایی- امیر رضائی- کورس نوری مهدوی- رضا زارعی- آرزو میرآفتابی- علیرضا برادران رفیعی- یداله اسلامی و محمود جباروند.

 شیوع گلوکوم در افراد بالای 40 سال ساکن شهر تهران در سال 1380-81 – مجله بينا – سال نهم – شماره یک – پائیز1382 (14-3)

', '

 6- محمد علی جوادی- امیر رضایی- فرید کریمیان- حیدر امینی- محمد پاکروان- کوروس نوری مهدوی- ناصر ولایی- رضا زارعی- آرزو میرآفتابی- علیرضا برادران رفیعی- یداله اسلامی- محمود جباروند.

  شیوع آب مروارید در افراد بالای 40 سال ساکن شهر تهران- مجله بينا – سال نهم – شماره 4 – تابستان 1383 (309- 317)

 

7- حمید احمدیه – مسعود سهیلیان- محمد پاکروان- حشمت اله قنبری- احمد میرشاهی- محمد علی جوادی- محمدرضا جعفری نسب- مهران نیکخو- جلیل نقیب الذ اکرین.

 

 پنج مورد عوارض سگمان خلفی به دنبال لیزیک- مجله بینا- سال دهم- شماره دو- زمستان 1383 (184-191)

 

 

 

8- محمد پاكروان.

 

 روشي نو در ارزيابي باليني عصب بينايي در بيماري گلوكوم- مجله چشم پزشكي نگاه- سال 3 – شماره 1 – بهار1384- 52-56

 

 

 

9- مريم آل طه – محمد پاكروان.

 

 افت تدريجي بينايي در بيماري با سابقه لنفوماي سينوسهاي اطراف بيني ،  مجله بینا- سال يازدهم- شماره سه- بهار1385 (410- 415)

 

 

 

10- فريد كريميان – عليرضا برادران رفيعي – شاهين يزداني – محمد پاكروان- جميل اسلامي پور- محمد رضا محبي – زهرا رباني خواه.

 

 نتايج و عوارض بازسازي بلب با استفاده از ملتحمه بعد از عمل ترابكولكتومي ، مجله بینا- سال يازدهم- شماره چهار- تابستان 1385 (489- 496).

 

 

 

11- محمد پاكروان – همايون نيكخواه – عليرضا برادران رفيعي – شاهين يزداني.

 

 مقايسه ترابكولكتومي + ميتومايسين C و كارگذاري دريچه احمد در درمان گلوكوم آفاكي كودكان ، مجله بینا- سال يازدهم- شماره چهار- تابستان 1385 (497- 504).

 

 

 

 

 

12- محمد پاكروان – ويكتوريا كياوش – سيامك مراديان.

 

 يك مورد نوروپاتي ايسكميك خلفي عصب بينايي به دنبال جراحي نفروليتوتومي از طريق پوست ، مجله بینا- سال يازدهم- شماره چهار- تابستان 1385 (558- 563).

 

 

 

13- محمد پاكروان – آرش انيسيان.

 

ارتباط ضخامت مركز قرنيه با اندازه هاي سر عصب بينايي ، مجله بینا- سال دوازدهم- شماره يك – پاييز 1385 ، 58-63.

 

 

 

14- عليرضا برادران رفيعي، مهرداد اخلاق پسند، محمد پاکروان.

 

 يك مورد ماكولوپاتي ناشي از هايپوتوني پس از ضربه غيرنافذ به چشم. مجله چشم پزشكي بينا، 1385؛ دوره 12، زمستان، شماره 2: صفحات 264-269.

 

 

 

15- Pakravan M, Nikkhah H , Baradaran-Rafii A, Yazdani S .

 

Mitomycin-C Trabeculectomy versus Ahmed Glaucoma Implant in Pediatric Aphakic Glaucoma. Iranian journal of Ophthalmology 2007;2(1 ): 28-34

 

16- Yazdani S , Tousi A , Pakravan M , Faghihi AR.

 

Sensorineural Hearing Loss in Pseudoexfoliation Syndrome. Iranian journal of Ophthalmology 2007;2(1 ): 35-39

 

 

 

17- Pakravan M,  Kiavash V , Moradian  S.

 

Posterior Ischemic Optic Neuropathy Following Percutaneous Nephrolithotomy. Iran journal of Ophthalmic Res. 2007;2(1 ): 76-80

 

 

 

18- Feizi S , Pakravan M , Baradaran-Rafii A, Yazdani S.

 

Granular Corneal Dystrophy Manifesting after Radial Keratotomy. Iranian journal of Ophthalmology 2007;2(1 ): 81-84

 

 

 

19- Amini H., Javadi MA, Yazdani S, Pakravan M, KarimianF, Rezaei A, Nouri-MahdaviK, Zarei R,. Miraftabi A, Baradaran RafieeA, Eslami Y, JabarvandM, Valaie N. The Prevalence of Glaucoma in Tehran, Iran. Iran J Ophthalmic Res 2007 ;2(2) :3-100

 

 

 

20- Baradaran-Rafiee AR, Yazdani S, Feizi S, Pakravan M.

 

Single versus Two-Site Phacoemulsification and Mitomycin-C Trabeculectomy .Iran J Ophthalmic Res 2007 ;2(2) :111-11

 

 

 

21- محمد پاكروان.

 

جراحي كاتاراكت و گلوكوم. مجله چشم پزشكي نگاه، بهار 1386، 5(1)، 4-15.

 

 

 

22- محمد پاکروان ، ادیب طوسی.

 

 گزارش یک مورد نروپاتی ایسکمیک قدامی ( AION) به دنبال مصرف Tadalafil  ( داروی ناتوانی جنسی  Erectal dysfunction)، مجله بینا، 1386، 12(4):539-545.

 

 

 

23-  شاهين يزداني، كامران هندي، منيژه مهدوي، محمد پاكروان، مهدي ياسري.

 

 تزريق داخل زجاجيه اي Bevacizumab در مبتلايان به گلوكوم نور گزايي. مجله چشم پزشكي بينا، 1386؛ دوره 13، زمستان، شماره 2: صفحات 203-210.

 

 

 

24 -محمد پاكروان، حميد احمديه، اميررضا كهركبودي. 

 

يك مورد نوروپاتي ايسكيميك خلفي عصب بينايي به دنبال كراتويووييت هرپسي. مجله چشم پزشكي بينا، 1386؛ دوره 13، زمستان، شماره 2: صفحات 259-262.

 

 

 

25  شاهين يزداني، اديب طوسي، محمد پاکروان، عليرضا فقيهي.

 

 افت شنوايي حسي- عصبي در سندرم سودواكسفوليشن . مجله چشم پزشكي بينا، 1386؛ دوره 12، تابستان، شماره 4: صفحات 446-451.

 

 

 

26-  محمد پاکروان ، شاهین یزدانی، کاملیا شهابی ، فیروز میربابایی، مهدی یاثری.

 

 کاشت ایمپلانت دریچه احمد در موقعیت فوقانی در مقایسه با موقعیت تحتانی. مجله چشم پزشکی بینا ، 1387، دوره 14، شماره 2، 140-150.

 

 

 

27- Pakravan M, Hosseiny B, Soltan-Sanjari M.

 

Radiation Chiasma Neuropathy after Radiotherapy for Treatment of Paranasal Sinus lymphoma. Iranian Journal of Ophthalmology, 2008 (20-4), 44-49.

 

 

 

28- Pakravan M, Ahmadieh H, Kahrkaboudi A.

 

Posterior Ischemic Optic Neuropathy following Herpes Zoster Ophthalmicus. Ophthalmic & vision research journal. 2009 (4-1) January, 59-63.

 

 

 

29-  Pakravan M, Nikkhah H, Yazdani S, Shahabi C, Sedigh-Rahimabadi M, Astigmatic Outcomes of Temporal versus Nasal clear corneal Phacoemulsification. Ophthalmic & vision research journal. 2009 (4-2) April, 79-84.

 

 

 

 

 

30- Pakravan M, Aramesh S, Yazdani S, Yaseri M, Sedigh-Rahimabadi M. Peripapillary Nerve Fiber Layer Thickness Measurement by Three-Dimensional Optical Coherence Tomography in a Normal Population. Ophthalmic & vision research journal. 2009 (4-4) October, 220-8.

 

 

 

31- Pakravan M.

 

Uveitic Glaucoma. . Ophthalmic & vision research journal.2009; 4(4):260-3.

 

 

 

 

 

32-  محمد پاكروان.

 

 نقش OCT  در گلوكوم. مجله چشم پزشكي نگاه. بهار 1388، 7 (1)و 37-47.

 

 

 

33- فریده شریفی پور- محمد پاکروان –شاهین یزدانی – مهران ویسی زاده – مهدی یاسری.

 

مقایسه میزان تاثیر و عوارض داروی زالاتان و داروی ژنریک زالابیوست در بیماران مبتلا به گلوکوم: یک مطالعه مقدماتی. مجله چشم پزشکی بینا ، 1388، دوره 15، شماره 2، 105-110.

 

34- محمد پاكروان، آزاده دوزنده. تشخيص، درمان و پيش آگهي نوريت اپتيك حاد. مجله چشم پزشكي بينا، بهار 1389، دوره 15، شماره 3. 218-223.

 

 

 

35- - Pakravan M.

 

Primary Open Angle Glaucoma and Post-LASIK Keratectasia. J of Ophthalmic & Vision Research;2010:5(3):196-201.

 

 

 

36- محمد پاکروان- شاهین یزدانی- نسیم کوهستانی – آزاده دوزنده – محمود قسامی – سید مرتضی شهشهان.

 

تخلیه زود هنگام خون ریزی فوق مشیمیه ای تاخیری متعاقب جراحی گلوکوم. مجله چشم پزشكي بينا، تابستان 1389، دوره 15، شماره 4. 298- 303.

 

 

 

37- محمد پاكروان، فريده شريفي پور، شاهين يزداني، نسيم كوهستاني، نسيم عمو هاشمي، مهدي ياسري. معيارهاي جديد پيش بيني خطر بروز گلوكوم زاويه بسته حاد. مجله چشم پزشكي بينا، بهار 1390، دوره16، شماره 3. 246-239.

 

38-  Pakravan M, Miraftabi A, Yazdani S, Koohestani N, Yaseri M. Topical Mitomycin C versus Subconjunctival 5-Fluorouracil for management of Bleb Failure.  J of Ophthalmic & Vision Research;2011:6(2):78-86.

 

 

 

39- Razieh Khajeh-Kazemi, Banafsheh Golestan, Kazem Mohammad, Mahmoud Mahmoud, Saharnaz Nedjat, Mohammad Pakravan.  Comparison of Generalized Estimating Equations and Quadratic Inference Functions in superior versus inferior Ahmed Glaucoma Valve implantation, Jof research in medical sciences/ March 2011; Vol 16, No 3.

 

 

 

40- Pakravan M, Miraftabi A, Yazdani S, Koohestani N, Yaseri M. Topical Mitomycin C versus Subconjunctival 5-Fluorouracil for management of Bleb Failure.  Bina Journal Ophthalmol;2011:17(1): 16-25.

 

41- Sepehr Feizi, Mohammad Pakravan. Comparison of Intraocular Pressure Measurements by the Ocular Response Analyzer and Goldmann Applanation Tonometer after Penetrating Keratoplasty in Keratoconic Patients. Iranian Journal of Ophthalmology 2012;24(3):19-26.

 

42- محمد پاكروان، مريم روشني، احسان عباس نيا، شاهين يزداني، امير فرامرزي، مهدي ياسري. استفاده از پرگابلين و گاباپنتين در كاهش درد بعد از عمل فتورفراكتيوكراتكتومي ، كارآزمايي باليني كنترل‌شده با دارونما. مجله بینا، شماره ......، 1391.