1- رجوي ژاله- معزي- طريقت حسن- محمد پاكروان

 بررسي عيوب انكساري در بچه­هاي 0 تا 10 سال ساكن جنوب شرق تهران- مجله بينا- سال اول1377- شماره اول- (9-19)

 

 2- محمد  پاكروان - جوادي محمد علي- كريميان فريد

 گزارش 7 مورد ماكولوپاتي ناشي از هيپوتوني متعاقب عمل جراحي فيلترينگ و نحوه برخورد با آن در مراجعين به بيمارستان شهيد لبافي نژاد طي سالهاي 76-1374- مجله بينا- سال پنجم- شماره چهار-1379 (298-309)

 

3-  فريد كريميان-  مريم آل طه- محمد علي جوادي-  محمد پاكروان

 نتايج عمل ترابكولكتومي در بيمارستان شهيد دكتر لبافي نژاد- مجله بينا- سال ششم- شماره سوم- بهار 1380 (223-235)

 

4- محمد پاكروان – محمد علي جوادي –فريد كريميان

 نتايج ترابكولوتومي در درمان گلوكوم مادرزادي اوليه با پيگيري ميان مدت – مجله بينا – سال هفتم – شماره سه – بهار 1381 (202-212 )

 

5- حیدر امینی- محمد علی جوادی- محمد پاکروان- فرید کریمیان- ناصر ولایی- امیر رضائی- کورس نوری مهدوی- رضا زارعی- آرزو میرآفتابی- علیرضا برادران رفیعی- یداله اسلامی و محمود جباروند.

 شیوع گلوکوم در افراد بالای 40 سال ساکن شهر تهران در سال 1380-81 – مجله بينا – سال نهم – شماره یک – پائیز1382 (14-3)

', '

 6- محمد علی جوادی- امیر رضایی- فرید کریمیان- حیدر امینی- محمد پاکروان- کوروس نوری مهدوی- ناصر ولایی- رضا زارعی- آرزو میرآفتابی- علیرضا برادران رفیعی- یداله اسلامی- محمود جباروند.

  شیوع آب مروارید در افراد بالای 40 سال ساکن شهر تهران- مجله بينا – سال نهم – شماره 4 – تابستان 1383 (309- 317)

 

7- حمید احمدیه – مسعود سهیلیان- محمد پاکروان- حشمت اله قنبری- احمد میرشاهی- محمد علی جوادی- محمدرضا جعفری نسب- مهران نیکخو- جلیل نقیب الذ اکرین.

 

 پنج مورد عوارض سگمان خلفی به دنبال لیزیک- مجله بینا- سال دهم- شماره دو- زمستان 1383 (184-191)

 

 

 

8- محمد پاكروان.

 

 روشي نو در ارزيابي باليني عصب بينايي در بيماري گلوكوم- مجله چشم پزشكي نگاه- سال 3 – شماره 1 – بهار1384- 52-56

 

 

 

9- مريم آل طه – محمد پاكروان.

 

 افت تدريجي بينايي در بيماري با سابقه لنفوماي سينوسهاي اطراف بيني ،  مجله بینا- سال يازدهم- شماره سه- بهار1385 (410- 415)

 

 

 

10- فريد كريميان – عليرضا برادران رفيعي – شاهين يزداني – محمد پاكروان- جميل اسلامي پور- محمد رضا محبي – زهرا رباني خواه.

 

 نتايج و عوارض بازسازي بلب با استفاده از ملتحمه بعد از عمل ترابكولكتومي ، مجله بینا- سال يازدهم- شماره چهار- تابستان 1385 (489- 496).

 

 

 

11- محمد پاكروان – همايون نيكخواه – عليرضا برادران رفيعي – شاهين يزداني.

 

 مقايسه ترابكولكتومي + ميتومايسين C و كارگذاري دريچه احمد در درمان گلوكوم آفاكي كودكان ، مجله بینا- سال يازدهم- شماره چهار- تابستان 1385 (497- 504).

 

 

 

 

 

12- محمد پاكروان – ويكتوريا كياوش – سيامك مراديان.

 

 يك مورد نوروپاتي ايسكميك خلفي عصب بينايي به دنبال جراحي نفروليتوتومي از طريق پوست ، مجله بینا- سال يازدهم- شماره چهار- تابستان 1385 (558- 563).

 

 

 

13- محمد پاكروان – آرش انيسيان.

 

ارتباط ضخامت مركز قرنيه با اندازه هاي سر عصب بينايي ، مجله بینا- سال دوازدهم- شماره يك – پاييز 1385 ، 58-63.

 

 

 

14- عليرضا برادران رفيعي، مهرداد اخلاق پسند، محمد پاکروان.

 

 يك مورد ماكولوپاتي ناشي از هايپوتوني پس از ضربه غيرنافذ به چشم. مجله چشم پزشكي بينا، 1385؛ دوره 12، زمستان، شماره 2: صفحات 264-269.

 

 

 

15- Pakravan M, Nikkhah H , Baradaran-Rafii A, Yazdani S .

 

Mitomycin-C Trabeculectomy versus Ahmed Glaucoma Implant in Pediatric Aphakic Glaucoma. Iranian journal of Ophthalmology 2007;2(1 ): 28-34

 

16- Yazdani S , Tousi A , Pakravan M , Faghihi AR.

 

Sensorineural Hearing Loss in Pseudoexfoliation Syndrome. Iranian journal of Ophthalmology 2007;2(1 ): 35-39

 

 

 

17- Pakravan M,  Kiavash V , Moradian  S.

 

Posterior Ischemic Optic Neuropathy Following Percutaneous Nephrolithotomy. Iran journal of Ophthalmic Res. 2007;2(1 ): 76-80

 

 

 

18- Feizi S , Pakravan M , Baradaran-Rafii A, Yazdani S.

 

Granular Corneal Dystrophy Manifesting after Radial Keratotomy. Iranian journal of Ophthalmology 2007;2(1 ): 81-84

 

 

 

19- Amini H., Javadi MA, Yazdani S, Pakravan M, KarimianF, Rezaei A, Nouri-MahdaviK, Zarei R,. Miraftabi A, Baradaran RafieeA, Eslami Y, JabarvandM, Valaie N. The Prevalence of Glaucoma in Tehran, Iran. Iran J Ophthalmic Res 2007 ;2(2) :3-100

 

 

 

20- Baradaran-Rafiee AR, Yazdani S, Feizi S, Pakravan M.

 

Single versus Two-Site Phacoemulsification and Mitomycin-C Trabeculectomy .Iran J Ophthalmic Res 2007 ;2(2) :111-11

 

 

 

21- محمد پاكروان.

 

جراحي كاتاراكت و گلوكوم. مجله چشم پزشكي نگاه، بهار 1386، 5(1)، 4-15.

 

 

 

22- محمد پاکروان ، ادیب طوسی.

 

 گزارش یک مورد نروپاتی ایسکمیک قدامی ( AION) به دنبال مصرف Tadalafil  ( داروی ناتوانی جنسی  Erectal dysfunction)، مجله بینا، 1386، 12(4):539-545.

 

 

 

23-  شاهين يزداني، كامران هندي، منيژه مهدوي، محمد پاكروان، مهدي ياسري.

 

 تزريق داخل زجاجيه اي Bevacizumab در مبتلايان به گلوكوم نور گزايي. مجله چشم پزشكي بينا، 1386؛ دوره 13، زمستان، شماره 2: صفحات 203-210.

 

 

 

24 -محمد پاكروان، حميد احمديه، اميررضا كهركبودي. 

 

يك مورد نوروپاتي ايسكيميك خلفي عصب بينايي به دنبال كراتويووييت هرپسي. مجله چشم پزشكي بينا، 1386؛ دوره 13، زمستان، شماره 2: صفحات 259-262.

 

 

 

25  شاهين يزداني، اديب طوسي، محمد پاکروان، عليرضا فقيهي.

 

 افت شنوايي حسي- عصبي در سندرم سودواكسفوليشن . مجله چشم پزشكي بينا، 1386؛ دوره 12، تابستان، شماره 4: صفحات 446-451.

 

 

 

26-  محمد پاکروان ، شاهین یزدانی، کاملیا شهابی ، فیروز میربابایی، مهدی یاثری.

 

 کاشت ایمپلانت دریچه احمد در موقعیت فوقانی در مقایسه با موقعیت تحتانی. مجله چشم پزشکی بینا ، 1387، دوره 14، شماره 2، 140-150.

 

 

 

27- Pakravan M, Hosseiny B, Soltan-Sanjari M.

 

Radiation Chiasma Neuropathy after Radiotherapy for Treatment of Paranasal Sinus lymphoma. Iranian Journal of Ophthalmology, 2008 (20-4), 44-49.

 

 

 

28- Pakravan M, Ahmadieh H, Kahrkaboudi A.

 

Posterior Ischemic Optic Neuropathy following Herpes Zoster Ophthalmicus. Ophthalmic & vision research journal. 2009 (4-1) January, 59-63.

 

 

 

29-  Pakravan M, Nikkhah H, Yazdani S, Shahabi C, Sedigh-Rahimabadi M, Astigmatic Outcomes of Temporal versus Nasal clear corneal Phacoemulsification. Ophthalmic & vision research journal. 2009 (4-2) April, 79-84.

 

 

 

 

 

30- Pakravan M, Aramesh S, Yazdani S, Yaseri M, Sedigh-Rahimabadi M. Peripapillary Nerve Fiber Layer Thickness Measurement by Three-Dimensional Optical Coherence Tomography in a Normal Population. Ophthalmic & vision research journal. 2009 (4-4) October, 220-8.

 

 

 

31- Pakravan M.

 

Uveitic Glaucoma. . Ophthalmic & vision research journal.2009; 4(4):260-3.

 

 

 

 

 

32-  محمد پاكروان.

 

 نقش OCT  در گلوكوم. مجله چشم پزشكي نگاه. بهار 1388، 7 (1)و 37-47.

 

 

 

33- فریده شریفی پور- محمد پاکروان –شاهین یزدانی – مهران ویسی زاده – مهدی یاسری.

 

مقایسه میزان تاثیر و عوارض داروی زالاتان و داروی ژنریک زالابیوست در بیماران مبتلا به گلوکوم: یک مطالعه مقدماتی. مجله چشم پزشکی بینا ، 1388، دوره 15، شماره 2، 105-110.

 

34- محمد پاكروان، آزاده دوزنده. تشخيص، درمان و پيش آگهي نوريت اپتيك حاد. مجله چشم پزشكي بينا، بهار 1389، دوره 15، شماره 3. 218-223.

 

 

 

35- - Pakravan M.

 

Primary Open Angle Glaucoma and Post-LASIK Keratectasia. J of Ophthalmic & Vision Research;2010:5(3):196-201.

 

 

 

36- محمد پاکروان- شاهین یزدانی- نسیم کوهستانی – آزاده دوزنده – محمود قسامی – سید مرتضی شهشهان.

 

تخلیه زود هنگام خون ریزی فوق مشیمیه ای تاخیری متعاقب جراحی گلوکوم. مجله چشم پزشكي بينا، تابستان 1389، دوره 15، شماره 4. 298- 303.

 

 

 

37- محمد پاكروان، فريده شريفي پور، شاهين يزداني، نسيم كوهستاني، نسيم عمو هاشمي، مهدي ياسري. معيارهاي جديد پيش بيني خطر بروز گلوكوم زاويه بسته حاد. مجله چشم پزشكي بينا، بهار 1390، دوره16، شماره 3. 246-239.

 

38-  Pakravan M, Miraftabi A, Yazdani S, Koohestani N, Yaseri M. Topical Mitomycin C versus Subconjunctival 5-Fluorouracil for management of Bleb Failure.  J of Ophthalmic & Vision Research;2011:6(2):78-86.

 

 

 

39- Razieh Khajeh-Kazemi, Banafsheh Golestan, Kazem Mohammad, Mahmoud Mahmoud, Saharnaz Nedjat, Mohammad Pakravan.  Comparison of Generalized Estimating Equations and Quadratic Inference Functions in superior versus inferior Ahmed Glaucoma Valve implantation, Jof research in medical sciences/ March 2011; Vol 16, No 3.

 

 

 

40- Pakravan M, Miraftabi A, Yazdani S, Koohestani N, Yaseri M. Topical Mitomycin C versus Subconjunctival 5-Fluorouracil for management of Bleb Failure.  Bina Journal Ophthalmol;2011:17(1): 16-25.

 

41- Sepehr Feizi, Mohammad Pakravan. Comparison of Intraocular Pressure Measurements by the Ocular Response Analyzer and Goldmann Applanation Tonometer after Penetrating Keratoplasty in Keratoconic Patients. Iranian Journal of Ophthalmology 2012;24(3):19-26.

 

42- محمد پاكروان، مريم روشني، احسان عباس نيا، شاهين يزداني، امير فرامرزي، مهدي ياسري. استفاده از پرگابلين و گاباپنتين در كاهش درد بعد از عمل فتورفراكتيوكراتكتومي ، كارآزمايي باليني كنترل‌شده با دارونما. مجله بینا، شماره ......، 1391.

 

1- محمد پاكروان- بررسي موارد اسپلنكتومي طي سالهاي 1361 لغايت 1370 در بخش جراحي اطفال بيمارستان طالقاني – 1370-1371 – شماره پايان نامه 3626

 

2-      محمد پاكروان – بررسي اپيدميولوژيك امبليوپي در بچه هاي كمتر از 10 سال ساكنين جنوب شرقي تهران , سال 1372-1373 -  تابستان 1375- شماره پايان نامه 8003

 

3- سارا سميعي- بررسي نتايج گلوكوم اطفال 0-15 سال در بيمارستان شهيد لبافي نژاد طي سالهاي 1373-1377- ( استاد راهنما ) شماره پايان نامه8946

 

4-      والا فرخ پي- بررسي عوارض ترابكولكتومي در بيمارستان شهيد لبافي نژاد- طي سال­هاي 1378-1379- (استاد راهنما) شماره پايان نامه9520

 

5-      محبي.  بررسي آناليز بقاء نتايج ترابكولوتومي در درمان گلوكوم مادرزادي در بيمارستان شهيد دكتر لبافي نژاد طي سال‌هاي 1373-1377 (استاد مشاور)

', '

 

 

6-      همايون نيكخواه – مقايسه ترابكولكتومي + ميتومايسين- سي با دريچه احمد در درمان گلوكوم آفاكيك بچه ها ( استاد راهنما) شماره پايان نامه 11200.

 

7-      کاملیا شهابی. کاشت ایمپلانت دریچه احمد در موقعیت فوقانی در مقایسه با موقعیت تحتانی. (استاد راهنما) . سال تحصيلي 1387- 1388.  شماره پایان نامه: 10120

 

8-      اديب طوسي. بررسي رابطه افت شنوايي حسي- عصبي و سودواكسفولياسيون. (استاد مشاور). سال تحصيلي 1385-1386 . شماره پايان نامه 97.

 

9-      حسن محبوبي پور. مقايسه تاثير دريچه احمد به تنهايي، با پوشش پرده آمنيوتيك، و با ميتومايسين C در درمان گلوكوم مقاوم. (استاد مشاور). سال تحصيلي 1388- 1389. شماره پايان نامه 138.

 

10-  سعيد رضايي. مقايسه دو روش كاربرد ميتومايسين C قبل و بعد از تهيه فلپ اسكلرا از نظر ميزان كاهش سلولهاي اندوتليال قرنيه پس از عمل ترابكولكتومي(استاد مشاور). سال تحصيلي 1390- 1389.شماره پايان نامه.

 

11-  علي محمودي. مقايسه اثرbevacizumabوتريامسينولون داخل زجاجيه اي با دارونما در بيماران مبتلا به نوروپاتي ايسكميك قدامي غيرآرتريتي حاد عصب بينايي (NAION). (استاد مشاور). سال تحصيلي 1390- 1389.شماره پايان نامه.

كمالي.مقايسه ايمپلنت مولتينو و دريچه احمد . (استاد مشاور). سال تحصيلي 1388- 1387.شماره پايان نامه.

1- B Khoramian Tusi, E Elahi, H Amini, R Zareii, A Abdollahi, Y Eslami, M Jabarvand, S Yazdani, M Pakravan, N Nilfrooshan, Z Behroozi, M Sanati,

 

Three novel mutations in the second exon of CYP1B1 in Iranian Primary Congenital Glaucoma patients. European Journal of Human genetics, volume 13 – supplement 1 – May 2005, 235

 

2- F Chitsazan, E Elahi, H Amini, R Zareii, A Abdollahi, Y Eslami, M Jabarvand, S Yazdani, M Pakravan, N Nilfrooshan, Z Behroozi, M Sanati,

 

 At least 38% of Iranian Primary Congenital Glaucoma patients carry two mutated alleles of CYP1B1, European Journal of Human genetics, volume 13 – supplement 1 – May 2005, 237.

 

 3- Pakravan M, Klesert TR, Akpek EK. Isolated lichen planus of conjunctiva. Br J Ophthalmol. 2006 Oct, 90(10):1325-6.

4- Pakravan M., Parsa A., Sanagou M., Parsa CF.

', '

 Central corneal thickness and correlation to optic disc size: a potential link for susceptibility to glaucoma. Br J Ophthalmol. 2007 Jan;91(1):26-8. Epub 2006 Sep 14.

 

5- Yazdani S, Hendi K, Pakravan M. Intravitreal bevacizumab (Avastin) injection for neovascular glaucoma. J Glaucoma. 2007 Aug;16(5):437-9.

 

6- Chitsazian F, Khoramian B, Elahi E, Amini H, Yazdani S, Pakravan M.

 

CYP1B1 Mutation Profile of Iranian Primary Congenital Glaucoma Patients and Associated Haplotypes. Journal of Molecular Diagnostics (9) 3, july 2007, 1-12.

 

7- Feizi S, Pakravan M, Baradaran-Rafiee AR, Yazdani S.

 

 Granular corneal dystrophy manifesting after radial keratotomy. Cornea. 2007 Dec;26(10):1267-9.

 

8- Pakravan M, Homayoon N, Shahin Y, Ali Reza BR.

 

   Trabeculectomy with mitomycin C versus Ahmed glaucoma implant with mitomycin C for treatment of pediatric aphakic glaucoma. J Glaucoma. 2007 Oct-Nov;16(7):631-6.

 

9- Yazdani S, Tousi A, Pakravan M, Faghihi AR.

 

Sensorineural hearing loss in pseudoexfoliation syndrome. Ophthalmology. 2008 Mar;115(3):425-9. Epub 2008 Jan 9.

 

 

 

10- Pakravan M, Yazdani S, Shahabi C, Yaseri M.

 

Superior versus inferior Ahmed glaucoma valve implantation. Ophthalmology. 2009 Feb;116(2):208-13. Epub 2008 Dec 5.

 

 

 

11- Suri F, Yazdani S, Narooie-Nejad M, Zargar S, Paylakhi S, Zeinali S, Pakravan M, Elahi E. Variable Exressivity and High Penetrance of CYP1B1 Mutations Associated with Primary Congenital Glaucoma. Ophthalmology 2009;116:2110-2118.

 

12- Yazdani S, Hendi K, Pakravan M, Mahdavi M, Yaseri M.

 

Intravitreal bevacizumab for neovascular glaucoma: a randomized controlled trial.J Glaucoma. 2009 Oct-Nov;18(8):632-7.

 

13- Razieh Khajeh-Kazemi, Banafsheh Golestan, Kazem Mohammad,

Mahmoud Mahmoud, Saharnaz Nedjat, Mohammad Pakravan.  Comparison        of Generalized Estimating Equations and Quadratic Inference Functions in superior versus inferior Ahmed Glaucoma Valve implantation, J research in medical sciences/ March 2011; Vol 16, No 3, 235-44.

 

14-Mohammad Pakravan, Shahin Yazdani, Mohsen Afroozifar, Nasim Kouhestani, Mahmood Ghassami , Morteza Shahshahan. An Alternative Approach for Management of Delayed Suprachoroidal Hemorrhage Following Glaucoma Procedures. Journal of glaucoma, in press.

 

 

 

15-Mohammad Pakravan; Maryam Roshani; Shahin Yazdani; Amir Faramazi; Mehdi Yaseri. Pregabalin and Gabapentin for post photorefractive keratectomy pain; a randomized controlled trial. European journal of ophthalmology, 2012, in press.

 

 

 

16-Entezari N, Ramezani A, Pakravan M, Mahmoodi A, Hassanpoor H, Yaseri M. Anterior ischemic optic neuropathy. Ophthalmology 2012, april, 119(4);879-80.

 

 

 

17-Oxygen concentration in anterior chamber of glaucomatous eye. Yazdani SH, Shareefeepour F, Pakravan M. Journal of glaucoma, 2012, in press.

 

18-Erythropoietin as an adjunctive treatment for methanol optic neuropathy

 

Mohammad Pakravan, Nasrin Sanjari. Journal of neuroophthalmology, 2012 in press.

 

19- Pakravan M, Sharifipour F, Yazdani S, Koohestani N, Yaseri M. Scheimpflug imaging criteria for identifying eyes at high risk of acute angle closure. J Ophthalmic Vis Res. 2012 Apr;7(2):111-7.

 

 

 

20- Goldberg I, Jay Katz L, Mansouri K, Pakravan M, Yazdani S. A refractive surgery candidate with optic nerve head cupping.  J Ophthalmic Vis Res. 2012 Jul;7(3):248-56.

 

21-  Pakravan M, Pakbin M, Aghazadehamiri M, Yazdani S, Yaseri M. Peripapillary retinal nerve fiber layer thickness measurement by 2 different spectral domain optical coherence tomography machines. Eur J Ophthalmol. 2012 Nov Epub.

 

22-  Katibeh M, Ziaei H, Pakravan M, Dehghan MH, Ramezani A, Amini H, Yazdani S, Solaimanizad R, Yaseri M, Javadi MA. The Yazd Eye Study-a population- based survey of adults aged 40-80 years: rational, study design and baseline population data. Ophthalmic Epidemiol. 2013;20(1):61-9.

 

23-  Mohammad Pakravan, MD; Shahin Yazdani, MD; Mohammad-Ali Javadi,MD; Heidar Amini, MD; Zohreh Behroozi, MD; Hossein Ziaei, MD; Marzieh Katibeh MD; Reza Solaimanizad, MD; Elham Ghahari, MD; Mehdi Yaseri, PHD.  A Population-based Survey on the Prevalence and Types of Glaucoma in Central Iran: The Yazd Eye Study. Ophthalmology 2013 (in press).

 

24-  Faramarzi A, Yazdani S, Pakravan M. Central anterior chamber depth changes after prophylactic laser iridotomy. Optom vis Sci. 2013 jul 90(7):707-10.

 

 </p

1- محمد پاكروان - گزارش نتايج عمل جراحي ترابكولكتومي+ لنز داخل چشمي در بيماران دچار كاتاراكت و گلوكوم. هفتمين كنگره چشم پزشكان ايران ,1376

 

2- محمد پاكروان - نتايج ترابكولوتومي در درمان گلوكوم مادرزادي با پيگيري ميان مدت- يازدهمين كنگره چشم پزشكان ايران ,1380

 

3- محمد  پاكروان - گزارش 10 مورد ماكولوپاتي ناشي از هيپوتوني متعاقب عمل جراحي فيلترينگ و نحوه برخورد با آن- يازدهمين كنگره چشم پزشكان ايران, 1380

 

4- عضو هيئت علمي يازدهمين كنگره چشم پزشكان ايران- 1380

5- دبير كنگره و سخنران در برنامه باز اموزي فيكو امولسيفيكاسيون – دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي - 1381 

', '

 

6- حيدر اميني – محمد پاكروان و همكاران شيوع گلوكوم در افراد بالاي 40 سا ل ساكن شهر تهران در سال 1380-1381 – دوازدهمين كنگره چشم پزشكان ايران ,1381

 

7- محسن تبريزي – محمد پاكروان و همكاران – مطالعه پروسپكتيو نتايج ليزيك پس از RK – دوازدهمين كنگره چشم پزشكان ايران ,1381

 

8- سيد محمد مير أفتا ب – محمد پاكروان و همكاران – بررسي نتايج ليزيك در بيماران دچار ا ستيگماتيسم به روش cross cyl با استفاده از دستگاه ليزر اكسيمر - EC -5000 Nidek

دوازدهمين كنگره چشم پزشكان ايران ,1381

 

9-  عضو هيئت علمي دوازدهمين كنگره چشم پزشكان ايران –1381

 

10- عضو هیئت علمی چهاردهمین کنگره چشم پزشکان ایران – 1383

 

11- محمد پاکروان- دیوید فریدمن- هنری جمپل – بررسی ارتباط ضخامت قرنیه و عصب بینائی- چهاردهمین کنگره چشم پزشکان ایران – 1383 (مقاله برگزیده کنگره)

 

12-  محمد پاکروان- تاد کلا سرت-  ا سن اکپک- لیکن پلان ملتحمه- چهاردهمین کنگره چشم پزشکان ایران – پوستر-  1383 

 

13 – عضو هیئت علمی چهاردهمین کنگره چشم پزشکی شیراز- 1384

 

14- دبير كنگره و سخنران( تحت عنوان فشار هدف) در برنامه باز اموزي تازه های گلوکوم – دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي - 1384

 

15- دبير كنگره و سخنران( تحت عنوان آتروفی اپتیک) در برنامه باز اموزي نروافتالمولوژی – دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي – 1384   

 

16- عضو هیئت علمی پانزدهمین کنگره چشم پزشکان ایران –1384

 

17- م پاکروان ، ح نیکخواه ، ش یزدانی ، ف میربابایی، مقايسه آستيگماتيسم حاصل از انسزيون قرنيه تمپورال در برابر نازال در جراحي كاتاراكت- پوستر- پانزدهمین کنگره چشم پزشکان ایران – 1384

 

18- عضو هيئت علمي شانزدهمين كنگره چشم پزشكان ايران – 1385

 

19 -  محمد پاكروان‎،  همايون نيكخواه،  عليرضا برادران‏رفيعي و  شاهين يزداني، مقايسه ترابكولكتومي + ميتومايسين  C و کارگذاري دريچه احمد در درمان گلوکوم آفاکي کودکان ، شانزدهمين كنگره چشم پزشكان ايران – 1385

 

20 – شاهين يزداني، كامران هندي، محمد پاكروان، تزريق داخل ويتره اواستين در درمان گلوكوم نئوواسكولر، شانزدهمين كنگره چشم پزشكان ايران – 1385

 

21-    Yazdini S., Hendi K., Pakravan M. Intravitreal bevacizumab (avastin)injection for treatment of neovascular glaucoma, a randomized clinical trial XVI th Ophthalmology congress of Iran, 21-24 Nov 2006, Tehran

 

 

22-    Pakravan M., Nikkhah H., Yazdani S., Baradaran AR. Trabeculectomy with MMC versus ahmed glaucoma implant for treatment of pediatric aphakic glaucoma XVI th Ophthalmology congress of Iran, 21-24 Nov 2006, Tehran

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

23-    Yazdani SH, Rabbanikhah Z, Javadi MA, Pakravan M, Rezaei Kanavi M, Babaeian M, Yaseri M. ZCorneal endothelial cell density and morphology in pseudoexfoliation syndrome.  Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran

 

24-     Baradaran Rafiee AR,  Yazdani SH, Feizi S, Pakravan M. Single versus two-site phacotrabeculectomy, a randomized clinical trial . Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran

 

25-              Elahi E, Yazdani SH, Bayat B, Pakravan M, Chitsazan F, Khoramian Tusi B, Suri F. MYOC and CYP1B1 mutaions equally and independently contribute to juvenile open angle glaucoma .Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran

 

26-        Yazdani SH, Hendi K, Pakravan M, Mahdavi M. Intravitreal bevacizumab for neovascular glaucoma; 6 months results of a randomized clinical trial . Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran

 

 

27-    Rabbanikhah Z, Yazdani SH, Javadi MA, Pakravan M, Rezaei Kanavi M, Babaeian M, Yaseri M.

Central corneal thickness measurement by ultrasonic pachymetry . Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran . (POSTER )

 

28- Pakravan M, Aramesh S, Yazdani S, Yaseri M, Sedigh-Rahimabadi M. Peripapillary Nerve Fiber Layer Thickness Measurement by Three-Dimensional Optical Coherence Tomography in a Normal Population. Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran .

 

29- - محمد پاکروان ، شاهین یزدانی، کاملیا شهابی ، فیروز میربابایی، مهدی یاثری.

 کاشت ایمپلانت دریچه احمد در موقعیت فوقانی در مقایسه با موقعیت تحتانی. كنگره چشم ايران 1388.

30- A new approach for management of delayed suprachroidal hemorrhage after intraocular surgeries: and report of a case series. Iranian congress of ophthalmology , Tehran , 2008.

31- OCT in Glaucoma. LASER seminar, Tehran , 2010.

32- Pakravan M, Koohestani N, Yazdani S. comparison of peripapillary nerve fiber layer thickness between amblyopic and normal fellow eyes. Iranian ophthalmology congress, Tehran , 2010.

دكتراي پزشكي عمومي:

 

1364- 1371 دانشگاه شهيد بهشتي تهران- ايران

 

کسب رتبه اول در پايان دوره علوم پايه دانشگاه شهيد بهشتي سال 1366

 

کسب رتبه اول در دوره فيزيوپاتولوژي دانشگاه شهيد بهشتي سال 1367

 

کسب رتبه اول در امتحانات پره انترني دانشگاه شهيد بهشتي سال 1369

 

كسب رتبه اول در فارغ التحصيلان رشته پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي سال 1371

 

 

 

دكتراي تخصصي چشم پزشكي:

 

 1375-1371 دانشگاه شهيد بهشتي تهران- ايران

 

كسب رتبه اول در امتحانات ارتقاء  سالهاي 1372 / 1373 /1374

 

كسب رتبه اول در امتحانات بورد تخصصي چشم پزشكي ايران 1375

 

 

 

دوره تكميلي (فلوشيپ):

 

 فلوشيپ گلوكوم

 

 1379-1378 دانشگاه شهيد بهشتي تهران- ايران

 

 

', '

 فلوشيپ نروافتالمولوژي

 

 1379-1378 دانشگاه علوم پزشكي ايران , تحت سرپرستي دكتر كامران پارسا (استاديار دانشگاه (Johns Hopkins

 

 

 

فلوشيپ گلوکوم و نروافتالمولوژي

 

 1383-1382انستيتو Wilmerدر دانشگاه Johns Hopkins آمريكا

 

 

 

سوابق خدمتي:

 

 انجام خدمت وظيفه:

 

(ارتش جمهوري اسلامي ايران) 1360-1362 جبهه­‌هاي جنوب و غرب كشور

 

 

 

دوره تخصصي چشم پزشكي:

 

1375-1371 بيمارستان شهيد دكتر لبافي نژاد و بيمارستان امام حسين (ع) دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 

 

طرح نيروي انساني تخصصي چشم پزشكي:

 

1375-1376– كرج- بيمارستان شهيد مدني

 

1376-1378  دماوند- بيمارستان سوم شعبان

 

 

 

طي دوره تكميلي تخصصي (فلوشيپ):

 

1378-1379 بيمارستان شهيد دكتر لبافي نژاد  ,فارابي و بيمارستان حضرت رسول (ص) در رشته هاي گلوکوم و نروافتالمولوژي

 

 1382-1381انستيتو Wilmerدر دانشگاه Johns Hopkins آمريكا,  در رشته هاي گلوکوم و نروافتالمولوژي

 

 

 

استاديار، دانشیار و استاد چشم پزشكي:

 

1378-1381 بيمارستان شهيد دكتر لبافي نژاد

 

1379-1381مسئول سرويس گلوكوم و نروافتالمولوژي بيمارستان شهيد دكتر لبافي نژاد

 

1379-1381 معاون آموزش بخش چشم بيمارستان شهيد دكتر لبافي نژاد

 

1381 - 1384 , بيمارستان طرفه

 

1383 تا کنون  بيمارستان لبافي نژاد

 

 

 

عضويت در مجامع علمي:

 

عضو انجمن چشم پزشكان ايران از سال 1375 تاكنون

 

عضويت در شوراي دبيران مجله بينا سال 1378 تا كنون

 

عضو انجمن چشم پزشكان آمريكا از سال 1382 تاكنون

 

عضو هيئت علمي يازدهمين كنگره چشم پزشكان ايران – 1380

 

دبير كنگره و سخنران در برنامه باز اموزي فيكو امولسيفيكاسيون – دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي - 1381 

 

عضو هيئت علمي دوازهمين كنگره چشم پزشكان ايران – 1381

 

عضو هيئت علمي چهاردهمين كنگره چشم پزشكان ايران – 1383

 

عضو هيئت علمي چهاردهمين كنگره چشم پزشكي شيراز – 1384

 

دبير كنگره و سخنران (تحت عنوان فشار هدف) در برنامه بازآموزي تازه هاي گلوكوم-دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1384

 

دبير كنگره و سخنران (تحت عنوان اپتيك نروپاتي) در برنامه بازآموزي افتالمولوژي. دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. 1384

 

 عضوجامعه جراحان کاتاراکت و رفرکتيو اروپا 1384 تا کنون

 

 

 

 Reviewer

 

 

 

1)                  Ophthalmology (The journal of American Academy of Ophthalmology)

 

2)                  J of Ophthalmic & Vision Research( local )

 

3)                  Bina Journal of Ophthalmology ( local )

 

4)                  Iranian Journal of Ophthalmology ( local )

 

5)                  Middle east African journal of ophthalmology

 

6)                  Saudi journal of ophthalmology

 

 

1-     جوادي م.ع., پاكروان م. بررسي نتايج اعمال انجام شده گلوكوم اطفال 0 تا 15 سال در بيمارستان شهيد لبافي نژاد طي سالهاي 77-1373.  (طرح منتخب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1381)

2-     پاكروان م., فريدمن د., جميل ه., بررسي ارتباط ضخامت قرنيه و عصب بينايي. چهاردهمين كنگره چشم پزشكان ايران, 1383 (مقاله برگزيده کنگره).

3-     رتبه دوم در جشنواره رازي 1388، کاشت ایمپلانت دریچه احمد در موقعیت فوقانی در مقایسه با موقعیت تحتانی. محمد پاكروان، شاهين يزداني، كامليا شهابي، مهدي ياسري

4-     کاشت ایمپلانت دریچه احمد در موقعیت فوقانی در مقایسه با موقعیت تحتانی. مجريان طرح: محمد پاكروان، شاهين يزداني، كامليا شهابي، مهدي ياسري. سازمان اعتبار دهنده: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي, محل اجرا: مركز تحقيقات چشم. تاريخ شروع: 1385, تاريخ خاتمه: 1388. (رتبه سوم . گروه علوم باليني جراحي. جشنواره رازي 1388).